Ειδήσεις

Το Pokémon HOME ενημερώθηκε στην έκδοση 2.1.1

Το Pokémon HOME ενημερώθηκε στην έκδοση 2.1.1
Braveheart1980
Βρείτε με σε

Το Pokémon HOME (σε Android και iOS) έχει ενημερωθεί στην έκδοση 2.1.1. Μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες για το patch αυτής της ενημέρωσης παρακάτω.

Added Online Competitions information from Pokémon Scarlet and Pokémon Violet to the Battle Data feature.
Added the ability to view Pokémon Natures from the Pokémon Ranking screen in the Battle Data feature.
Linking a Nintendo Account is now required to use the Mystery Gifts feature. Each Mystery Gift can only be claimed once per Nintendo Account.
Πηγή είδησης :

Αφήστε μια απάντηση