Ειδήσεις

‘Chinese New Year Update’ για το Bright Memory: Infinite

‘Chinese New Year Update’ για το Bright Memory: Infinite
Braveheart1980
Βρείτε με σε

Το Bright Memory: Infinite έχει λάβει ένα “Chinese New Year Update”, προσθέτοντας μια ποικιλία νέων χαρακτηριστικών που περιγράφονται λεπτομερώς στο παρακάτω βίντεο. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε όλες τις λεπτομέρειες, αμέσως μετά:

Perspective-Assist
When you turn on “Perspective-Assist” mode in settings, Shelia’s model will be displayed on-screen. Shelia’s model will only be displayed while moving and firing a weapon without aiming. The camera will revert to first-person when aiming, using skills, using the Light Blade, defending, and grappling.
Optimizations
Optimized NPC character models and improved frame rate.
Optimized the lightning effects of the Six-armed Emperor’s lightning attack and improved frame rate.
Optimized GPU processing of the flame effects when the Giant King is in its second form.
Optimized the “check weapon” action for the assault rifle to make the arm movement more natural.
Optimized the motion blur after the sneaking mission.
Adjusted the skins menu to show the newest skins first.
Optimized Shelia’s model in the skins menu so that her left arm is in a more natural position.
Optimized the lighting in the skins menu.
Fixes
Fixed an issue where checking weapon with the crosshair turned off will prevent you from picking up items or shooting.
Fixed an issue where players can attack while climbing.
Miscellaneous
Changed the tiger doll with a rabbit doll in the car chase mission.
Πηγή είδησης :

Αφήστε μια απάντηση