Ειδήσεις

Νέο update για το Sports Story

Νέο update για το Sports Story
Braveheart1980
Βρείτε με σε

Ο indie τίτλος Sports Story δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο πέρυσι. Από τότε, η Sidebar Games εργάστηκε σκληρά για να παραδώσει μια σειρά από διορθώσεις. Με αυτό το σκεπτικό, η έκδοση 1.0.5 θα φτάσει στο εγγύς μέλλον. Οι σημειώσεις διορθώσεων για αυτή την ενημέρωση έχουν ήδη κυκλοφορήσει και αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχουν ακόμα περισσότερες αλλαγές στο “Secret Dev Room” που αναφέρονται. Ακολουθεί η πλήρης αναφορά:

Secret Dev Room
Secret Dev Room 80% Removed.
Secret Dev Room secret access patched.
Restored regular access to the secret dev room.
Misc
Fixed a fishing bug that made the player float into the air.
Updated context for Wildlands trash challenge.
Some multiplayer golfing issues have been addressed
Fixed a few places the player could become stuck while exploring
Save file load muddling issue fixed.
Perfect golf hits are rewarded with a distinctive sound.
Golf power shot hits a bit further.
Rustling Vale chipping challenges will stick around after leaving the area.
Πηγή είδησης :

Αφήστε μια απάντηση